Νέο σύστημα 2019-2020

Με το νόμο για την εκπαίδευση, που ψηφίστηκε στις 23/4/19, καθορίστηκε και ο νέος τρόπος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ισχύει για τους μαθητές που φοιτούν στη Γ’ Λυκείου.

Yπάρχουν τέσσερις Ομάδες Προσανατολισμού -Επιστημονικά Πεδία με τα εξής πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα:

  • Ανθρωπιστικών Σπουδών (Αρχαία Ελληνικά, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Νεοελληνικής Γλώσσα και Λογοτεχνία)

  • Θετικών Σπουδών (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Νεοελληνικής Γλώσσα και Λογοτεχνία)

  • Σπουδών Υγείας (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Νεοελληνικής Γλώσσα και Λογοτεχνία)

  • Σπουδών Οικονομίας - Πληροφορικής (Μαθηματικά, Οικονομία, Πληροφορική, Νεοελληνικής Γλώσσα και Λογοτεχνία)


Δεν υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας. Όλα τα μαθήματα έχουν την ίδια βαρύτητα. Ειδικά για την πρώτη χρονιά, δεν υπολογίζεται ο Βαθμός του Απολυτηρίου στο Γενικό Βαθμό Πρόσβασης. Έτσι το κάθε μάθημα έχει βαρύτητα 25%.

Ο κάθε μαθητής έχει πρόσβαση σε ένα Επιστημονικό Πεδίο, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού που έχει επιλέξει. Καταργείται η δυνατότητα πρόσβασης σε ένα 2ο Επιστημονικό Πεδίο, με την εξέταση σε ένα 5ο μάθημα.

Η πρόσβαση σε όλα τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εξακολουθεί να γίνεται μέσω πανελλαδικών εξετάσεων. Δεν θα ισχύσει τελικά η ρύθμιση για την κατηγοριοποίηση των τμημάτων σε "κόκκινα" και σε "πράσινα" τμήματα. Από τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας που ανέλαβε τον Ιούλιο του 2019, ανακοινώθηκε ότι δεν θα ισχύσει ο διαχωρισμός των τμημάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε Τμήματα Πρόσβασης μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΤΠΠΕ) και σε Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ) δηλαδή τμήματα χαμηλής ζήτησης στα οποία οι υποψήφιοι θα μπορούσαν να εγγραφούν χωρίς πανελλαδικές εξετάσεις. 

Οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών μπορούν να συμμετέχουν κανονικά στις πανελλαδικές εξετάσεις όπως και σήμερα. Επίσης θα εξακολουθήσει να ισχύει η δυνατότητα υποβολής μηχανογραφικού για δύο χρονιές μετά την εξέταση στις πανελλαδικές με την κατηγορία του 10%. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας οι απόφοιτοι του 2019, που επιθυμούν να δώσουν και πάλι πανελλαδικές εξετάσεις το 2020, θα μπορούν να το κάνουν με τα δεδομένα του συστήματος που ίσχυε μέχρι την περίοδο 2018-19.

 

 

 

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline