Σύστ. Β΄ Λυκ.

Ομάδες Προσανατολισμού

Με το νέο σύστημα καταργούνται οι Κατευθύνσεις και στη θέση τους διαμορφώνονται στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου οι Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού. 

Στη Β΄Λυκείου διαμορφώνονται δύο Ομάδες Προσανατολισμού η Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών και η Ομάδα Θετικών Σπουδών, ενώ στη Γ΄Λυκείου οι Ομάδες γίνονται τρεις η Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών, η Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής και η Ομάδα Θετικών Σπουδών.

  

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται οι συνδυασμοί ομάδων από την Β΄ Λυκείου προς την Γ΄ Λυκείου που μπορεί να επιλέξει ο μαθητής:

Αν στη Β΄ Λυκείου επιλέξω:

Τότε στη Γ΄ Λυκείου μπορώ να επιλέξω:

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

ή

Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Ομάδα Θετικών Σπουδών

Ομάδα Θετικών Σπουδών

ή

Ομάδα Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

 

Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Β' Λυκείου

Το εβδομαδιαίο αναλυτικό πρόγραμμα στη Β΄Λυκείου περιλαμβάνει τριάντα διδακτικές ώρες σε μαθήματα Γενικής Παιδείας και πέντε ώρες στα Μαθήματα Προσανατολισμού. Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες:

 

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα– Ενιαίο Μάθημα (Αρχαία 2 ώρες- Έκθεση 2 ώρες- Λογοτεχνία 2 ώρες)

6

Μαθηματικά– Ενιαίο Μάθημα (Άλγεβρα 3 ώρες-  Γεωμετρία 2 ώρες)

5

Φυσικές Επιστήμες– Ενιαίο Μάθημα (Φυσική 2 ώρες-  Χημεία 2 ώρες-  Βιολογία 2 ώρες)

6

Ιστορία

2

Φιλοσοφία

2

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)

2

Ξένη Γλώσσα

2

Φυσική Αγωγή

1

Θρησκευτικά

2

Ερευνητική Εργασία (project)*

1

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ώρες

Αρχαία Ελληνικά Κείμενα

3

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη & Πολιτική Επιστήμη)

2

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών                                                       

Ώρες

Φυσική

3

Μαθηματικά

2


Αξιολόγηση – Βαθμολογία & Προαγωγή στη Β΄ Λυκείου

Για την προαγωγή των μαθητών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων συμπεριλαμβανομένου και του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας όπου αυτό διδάσκεται.

Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline